żmuda blog coach

Jakie umiejętności były Ci dotychczas potrzebne w poszczególnych miejscach zatrudnienia?

W każdej pracy czy też wykonując jakąkolwiek inną aktywność, chociażby hobbistycznie czy jako wolontariusz, wykorzystujesz określone umiejętności i wiedzę.

Oczywiście jedne stanowiska wiążą się z bardziej specjalistycznymi kompetencjami niż inne. Część zadań, które realizujesz jest bardziej wymagająca niż inne.

Niemniej, przygotowując się do spotkania rekrutacyjnego, zastanów się, co musiałeś wiedzieć i umieć, by wykonywać daną pracę.

Pamiętaj też o umiejętnościach niezwiązanych wprost z wykonywaniem obowiązków, ale np. z kontaktami z ludźmi. To też niezwykle ważne kompetencje!

Reasumując: zbierz to, co umiesz i wiesz, swoje cechy i zdolności przejawiane przez Ciebie w praktyce. Pokaż, że dużo potrafisz i że będzie z Ciebie dobry specjalista, bo umiesz uczyć się na swoich doświadczeniach 🙂