dr Agnieszka Żmuda


Psycholog, coach, trener, wykładowca akademicki

Prywatnie: żona i mama dwóch małych księżniczek.


Moja misja

Moja misja to wspieranie ludzi, aby z odwagą robili to, co dla nich ważne.

Z odwagą – czyli radząc sobie z trudnościami, obawami, z lękiem – i pomimo lęku.

Z odwagą – czyli z pewnością siebie, zaufaniem do siebie, w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami.

Z odwagą – czyli otwartością na nowe. W działaniu.


Doświadczenie zawodowe

Po ukończeniu studiów z psychologii związałam się z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi – przede wszystkim z rekrutacją pracowników i doradztwem personalnym. 

Po kilku latach postanowiłam rozwijać się też w innym kierunku. Spełniłam swoje wielkie marzenie: zostałam coachem i trenerem. 

Specjalizuję się w obszarze budowania pewności siebie, wspierania odporności psychicznej i pracy na zasobach.

Prowadzę indywidualne procesy coachingowe, a także pracuję z grupami podczas szkoleń i warsztatów w zakresie tematyki:

– budowania pewności siebie,

– podejmowania wyzwań,

– rozwoju poczucia własnej kompetencji i wiary w siebie,

– rozwoju odporności psychicznej,

– komunikacji,

– asertywności,

– motywacji i samodyscypliny,

– efektywności osobistej.

Pracuję najczęściej z kobietami, pomagając im w odnajdywaniu siebie i osiąganiu tego, co dla nich ważne. Wspieram również mamy w realizowaniu świadomego rodzicielstwa i radzeniu sobie z trudnościami.

Pracuję także z osobami zdolnymi w zakresie budowania ich odporności psychicznej i rozwijaniu strategii radzenia sobie, a jako mentor wspieram ich działania w podejmowanych wyzwaniach.

Pracuję w Instytucie Psychologii KUL, prowadząc zarówno zajęcia dydaktyczne ze studentami, jak i działalność naukową w zakresie psychologii zdolności, a także zasobów w obliczu stresu.


Zapraszam Cię do lepszego poznania siebie, lepszego radzenia sobie oraz życia bliżej tego, czego potrzebujesz 🙂

Agnieszka 


kontakt: azmuda@psychologicznieorozwoju.pl  lub  TUTAJ


Konsultacje Kursy online