Administratorem strony jest Agnieszka Żmuda.
W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z polityką prywatności, proszę o kontakt mailowy: azmuda@psychologicznieorozwoju.pl

Najważniejsze informacje (wersja skrócona)

1. Dodając komentarz na blogu lub zapisując się do newslettera, dokonując płatności internetowej lub po prostu kontaktując się ze mną – przekazuje mi Pan / Pani swoje dane osobowe. Gwarantuję, że dane te pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Pańskiej / Pani wyraźnej zgody.
2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Wykorzystuję narzędzie Google Analytics, w celu monitorowania informacji na temat Pana / Pani odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
4. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn.
5. Wykorzystuję pliki cookies.

Pełne informacje związane z przetwarzaniem danych

Dane osobowe

Administratorem Pana / Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Agnieszka Żmuda.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Panu / Pani następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
-prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyrażono.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zawsze podejmuję wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są starannie gromadzone i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Pana / Pani dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Pana / Pani rzecz usług lub realizacji zamówień:
1. Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, jak i na serwerze skrzynki pocztowej.

2. Paypal Polska sp. z o.o. Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa  – w celu przyjęcia płatności drogą internetową.

3. Google Poland sp. z o.o. Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej.

4. ING Bank Śląski ul. Sokolska 34 40-086 Katowice – w celu przyjęcia płatności przelewem tradycyjnym.

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter. Jeżeli chce Pan / Pani zapisać się do newslettera, konieczne jest przekazanie mi swojego adresu e-mail oraz iminia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera, zamieszczonego na mojej stronie psychologicznieorozwoju.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zdecyduje się Pan / Pani ją wyrazić podczas zapisywania do newslettera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera lub wcześniej – jeśli zrezygnuje Pan / Pani z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Pańskich / Pani danych z bazy.
W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Panu / Pani również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazuje mi Pan /Pani swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może Pan / Pani zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Pańskie / Pani dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Panem / Panią, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania z kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Ma Pan / Pani prawo do domagania się przedstawienia historii prowadzonej ze mną korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
Komentarze. Jeżeli chce Pan / Pani dodać komentarz na blogu, należy wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosi Pan / Pani o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Pana / Pani danych z bazy.
W każdej chwili może Pan / Pani sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Panu / Pani również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Płatność internetowa. Zakupując mój produkt i dokonując płatności internetowej za pośrednictwem serwisu Paypal (jak również wykonując płatność przelewem tradycyjnym na konto w ING Banku Śląskim), w sposób naturalny przekazuje mi Pan / Pani swoje dane osobowe jako nadawca płatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wykonać przelew. Dane będą przetwarzane przez czas, który bank przechowuje historię transakcji (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym do ING) oraz przez okres potrzebny do przechowywania rejestru sprzedaży na potrzeby rozliczenia się z podatku.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pana / Pani urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na pana / Pani urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Pańskiej / Pani przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu ma Pan / Pani możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce albo w ogóle je usunąć. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Należy jdnak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:
– Google Analytics. Korzystam z tego narzędzia (zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Pana / Panią z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Szczegółty związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdzie Pan / Pani w linku: Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
– Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn.
Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Pana / Pani przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio
do Pana / Pani przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Pana / Pani przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiada Pan / Pani profilu u danego usługodawcy czy nie jest Pan / Pani u niego akurat zalogowany / a. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Pana / Pani przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogował się Pan / Pani do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Pańskiego / Pani profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyje Pan / Pani danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Pana / Pani kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Pana / Pani prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Pańskiej / Pani prywatności opisano w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:
– Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
– Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
– Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
– Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
– LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Jeśli nie chce Pan / Pani, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Pańskiemu / Pani profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Pański/ Pani adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pn / Pani korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji. Pana / Pani.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności w kontaktach indywidualnych

Informuję Pana / Panią, że Pańskie/Pani dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym są przeze mnie przetwarzane.

Pańskie / Pani dane są przekazywane mi poprzez:

 • wysłanie do mnie wiadomości e-mail,
 • przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego,
 • pozostawienie prośby o kontakt telefoniczny,
 • skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego lub ewentualnej archiwizacji korespondencji.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Agnieszka Żmuda, e-mail: azmuda@psychologicznieorozwoju.pl, tel.: 663 382 028.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie drogą e-mail lub kontakt telefoniczny dotyczący prośby o taki kontakt do mnie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pańska / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pana / Pani dane przekazane mi w związku z kontaktem ze mną mogę powierzać do przetwarzania następującym podmiotom:
Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej.

Okres przechowywania danych

Pańskie / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pańskim / Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Pańskie / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi Pańską / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani mi dostarczyła na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: azmuda@psychologicznieorozwoju.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiała odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.