1. Precyzja w komunikacji

a

a

2. Komunikat typu Ja

3. Dbanie o swoje granice

4. Asertywność

5. Informacja zwrotna

6. Efektywna komunikacja e-mail