Zanim przejdziesz dalej, przeczytaj to:


 

Naukowcy przeprowadzili badanie na dwóch grupach studentów. W jednej badane osoby poinformowano, że dostaną na uczelni dostać dodatkowe punkty, jeśli w pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia oddadzą wypracowanie na temat tego, jak je spędzili.

Wyniki?

33% studentów dostarczyło zadanie.

Druga grupa badanych otrzymała to samo zadanie, ale dodatkowo poinstruowano ich, aby wcześniej zaplanowali i zanotowali, gdzie i kiedy dokładnie napiszą swoje wypracowanie o świętach.

Uwaga!

75% studentów oddało swoje zadanie!


Inne badania (na New York University) dotyczyły rehabilitowanych pacjentów którzy mieli stanąć na nogi po wszczepieniu stawu biodrowego.

Pacjenci, którzy zapisywali sobie (planowali) co, jak i kiedy będą robić, aby wróci do formy - wracali do pełni sił 2-3 razy szybciej od pozostałych!


Planowanie działania prowadzi do automatycznego podjęcia decyzji: "zrobię to!". A to skuteczniej chroni nasze cele przed konkurencyjnymi dążeniami czy odpuszczeniem sobie.

Warto planować?

No jasne, że warto!


Planowanie:

 


Lekcja 18. Stary cel - nowy cel:

 


Metoda małych kroków - Kaizen:

 


Potęga nawyków:

 

Aplikacje do wdrażania nowych nawyków


Lekcje 19-23: